Ričardas Jankauskas

ricardas jankauskas

MOKYTOJAS

Gimė 1960 12 16 Vilniuje. Baigė Lietuvos Muzikos Akademiją, smuiko specialybę. Dar mokydamasis akademijoje penktame kurse pradėjo mokytojauti. Šiuo metu yra Vilniaus licėjaus muzikos, meno istorijos, etikos mokytojas.

Mėgstama frazė: Mokytis ir nemąstyti – bergždžias reikalas, mąstyti ir nesimokyti – pavojinga.

Pranešėjo mokymai