• Egu.lt
 • Verslui
 • Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos reikia žinoti tiekėjams

Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos reikia žinoti tiekėjams

 • 1.
  Prezentacija
  0:03:37
 • 2.
  Įžanga
  0:01:07
 • 3.
  Naujos sąvokos
  0:00:32
 • 4.
  Konsultacijos su rinkos dalyviais
  0:04:05
 • 5.
  Pagalbinė pirkimų veikla
  0:00:54
 • 6.
  Interesų konfliktas
  0:03:52
 • 7.
  Nepriimtinas/netinkamas pasiūlymas, netinkama paraiška
  0:04:21
 • 8.
  Pirkimo dokumentai: kas pasikeitė?
  0:01:08
 • 9.
  Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai
  0:12:37
 • 10.
  Mažos vertės pirkimai
  0:03:21
 • 11.
  Tiekėjų pašalinimo iš pirkimo pagrindai
  0:00:23
 • 12.
  Privalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai
  0:14:27
 • 13.
  Neprivalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai
  0:07:11
 • 14.
  Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas
  0:03:15
 • 15.
  Tiekėjų kvalifikacija
  0:00:57
 • 16.
  Reikalavimai tiekėjų kvalifikaicijai
  0:06:16
 • 17.
  Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais
  0:05:02
 • 18.
  Tiekėjų kvalifikacijos vertinimas
  0:02:55
 • 19.
  Subtiekimas
  0:01:24
 • 20.
  Esminių užduočių atlikimas
  0:02:27
 • 21.
  Tiesioginiai mokėjimai subrangovams
  0:01:14
 • 22.
  Pasiūlymų vertinimas
  0:03:28
 • 23.
  Pasiūlymų vertinimo kriterijai
  0:02:20
 • 24.
  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
  0:03:37
 • 25.
  Neįprastai maža kaina
  0:01:45
 • 26.
  Per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaina
  0:01:05
 • 27.
  Sutartys
  0:01:36
 • 28.
  Sutarčių sudarymas, keitimo galimybės
  0:09:24
 • 29.
  Atsiskaitymai per „e-sąskaita“
  0:00:43
 • 30.
  Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų ginčijimas
  0:00:41
 • 31.
  Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo terminai
  0:02:05
 • 32.
  Ginčų nagrinėjimas teisme
  0:04:02
 • 33.
  MOKYMO SANTRAUKA
  0:04:44

Priskirti

Apie viešųjų pirkimų aktualijas ir kas pasikeitė nuo 2017 m. liepos 1 d. būtina žinoti visiems, viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams.

Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai keičiasi viešųjų pirkimų vykdymo tvarka. Pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams svarbu žinoti, kaip teisingai pateikti pasiūlymą, kokia pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo tvarka, ko tikėtis iš perkančiųjų organizacijų šioms skelbiant pirkimus nuo 2017 m. liepos 1 d. bei kaip apginti savo pažeistas teises.

 

Kam skirtas Mokymas:

 • Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams;
 • Įmonių / įstaigų vadovams.

 

Dalyviai, peržiūrėję šį mokymą:

 • Išmoks taikyti naujo įstatymo redakciją teikiant pasiūlymus;
 • Supras kaip teisingai pateikti pasiūlymą;
 • Įvertins galimas grėsmes dėl kurių pasiūlymas gali būti atmestas;
 • Sužinos kaip teisingai spręsti ginčus su perkančiosiomis organizacijomis.

 

Esminiai klausimai, į kuriuos atsakoma:

 • Kokie yra Viešųjų pirkimų įstatymo esminiai pokyčiai: galimybės ir grėsmės verslui?
 • Kokie yra pirkimų procedūrų pasikeitimai (mažos vertės, supaprastinti, tarptautiniai pirkimai)?
 • Koks yra inovatyvus pirkimas?
 • Kaip bus galima vykdyti konsultacijas su rinkos dalyviais, kokie pirkimo būdai galimi vykdant konsultacijas?
 • Kokie yra reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai?
 • Dėl kokių priežasčių gali būti pašalinti tiekėjai?
 • Kokie yra pasiūlymų pateikimo bei vertinimo pakeitimai?
 • Kaip vyksta atsiskaitymai per „e-sąskaita“?
 • Kokie gali būt ginčai su perkančiosiomis organizacijomis ir kaip juos spręsti?
 • Kaip vyksta sutarčių sudarymas ir keitimas?

Vertinimų komentarai

Gintarė

1 val. 53 min.
+ Klausimai lektoriui
(1.00/1 Balsas)

Komentarai
1
Peržiūros
8

Justina Ramašauskaitė

justina ramasauskaite

Lektorė

Advokato padėjėjos Justinos Ramašauskaitės praktikos sritys yra viešieji pirkimai, konkurencijos teisė, sutarčių teisė, šeimos teisė, skolų administravimas ir administraciniai teisės pažeidimai.

Bagdanskis iLAW, Advokatų profesinė bendrija

bagdanskis ilaw, advokatu profesine bendrija
Advokatų profesinė bendrija "Bagdanskis iLAW" - specializuota advokatų kontora, teisinių paslaugų rinkoje iLAW išsiskirianti aiškia specializacija įmonių ir darbo teisės srityse bei į klientą orientuo