Bagdanskis iLAW, Advokatų profesinė bendrija

bagdanskis ilaw, advokatu profesine bendrija

Advokatų profesinė bendrija "Bagdanskis iLAW" - specializuota advokatų kontora, teisinių paslaugų rinkoje iLAW išsiskirianti aiškia specializacija įmonių ir darbo teisės srityse bei į klientą orientuotu aptarnavimu. 

Profesionalių teisinių paslaugų teikimo procese ypatingai svarbu, kad Kliento poreikiai būtų išklausyti ir lūkesčiai patenkinti, todėl darbui su Klientais taikome šiuos principus: nuolatinį informavimą apie pavedimo eigą, operatyvumą, pasiekiamumą, bei asmeninį dėmesį. Šie principai padeda mums viršyti Klientų lūkesčius.

Kontoros praktikos sritys yra šios: darbo teisė; įmonių teisė; sutarčių teisė; viešųjų pirkimų teisė; aplinkosaugos teisė; nelaimingi atsitikimai darbe; nesąžininga konkurencija; dokumentų, užsienyje gyvenantiems asmenims ir turintiems teisę gauti pensiją Lietuvoje, tvarkymas;  mokesčių teisė; konkurencijos teisė; įmonių nemokumas; intelektinės nuosavybės teisė; informacinių technologijų teisė; reklamos teisė; draudimo teisė; nekilnojamojo turto teisė; ikiteisminiai ir teisminiai ginčai, arbitražas.

Organizatoriaus mokymai