Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

lietuvos vaiku ir jaunimo centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – valstybės biudžetinė, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.

Misija - ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu visuomenėje.

Vizija - LVJC – darni, inovatyvi ir atvira organizacija, ugdanti asmenybę, kuriančią ateities visuomenę.

 

Organizatoriaus mokymai