Valdas Dambrava

PRANEŠĖJAS

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams. 

Stažavosi Islandijos Marketingo Asociacijoje.Studijavo N.Brock verslo koledže Danijoje,atstovo spaudai profesinės studijos Žurnalistikos institute.Akademinė V. Dambravos veikla RSV teorijos bei RSV projekto dėstymas Šiaulių universitete, RSV teorijos, Pasaulinių žiniasklaidos sistemų, Krizių ir rizikos komunikacijos, Komunikacijos teorijos įvado kursų dėstytojas Socialinių mokslų kolegijoje. Taip pat parašėstraipsnius RSV tematika Vokietijos, VDU bei ŠU mokslo leidiniuose.Vedė seminarus Regioninės žiniasklaidos atstovams lygių galimybių tematika, NVO  atstovams RSV bei bendravimo su žiniasklaida klausimais, įvairioms  auditorijoms (policininkams, pasieniečiams, studentams, savivaldybių  darbuotojams, gaisrininkams, geležinkeliečiams ir t.t.) nediskriminavimo ir  lygių galimybių klausimais.