Jurga Klimkienė

jurga klimkiene

LEKTORĖ

Dirbti su SUP mokiniais pradėjau nuo 1992 m. Pradžioje dirbau auklėtoja  Šiaulių Vilties bendrijos namuose, vėliau įstaigos pavadinimas pakeistas į Šiaulių globos namai ,,Goda“. 

Nuo 1996 m. rugsėjo mėn. pradėjau dirbti Vilniaus specialiojo ugdymo centre ,,Aidas“. 2018 m. po reorganizacijos (apjungus dvi ugdymo įstaigas) dirbu Vilniaus Šilo mokykloje lavinamosios klasės mokytoja. Taip pat dirbu 0,5 et. logopede. Kvalifikacinė kategorija specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė. Darbo patirtis 29 metai. 

Nuolat dalyvauju kvalifikacijos kėlimo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Kartu su mokiniais dalyvaujame miesto ir Respublikinėse mokinių darbų parodose, konkursuose. Skaitau pranešimus šalies pedagogams, dalinuosi gerąja patirtimi.

Pamokose siekiu taikyti įvairius mokymo(si)  metodus, siekiant ugdymo turinio kokybės. Prieš du metus turėjau galimybę dalyvauti Atention autism lektorės iš Jungtinės Karalystė Ginos Davies  mokymuose. Po šių mokymų pradėjau domėtis Atention autism programa, taikomais metodais, būdais, kurie padeda ugdymo(si) procesą paversti vaikui patrauklia, malonia veikla.

Ne vienus metus savanoriškais pagrindais dirbau Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ organizuotose vasaros poilsio – psichosocialinės reabilitacijos, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklose.  

2012 metais dalyvavau mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vertintojų grupėse. Esu Šilo mokyklos tarybos pirmininkė, daug metų iš eilės vadovavau mokytojų metodinei grupei ir kt.