Emilė Radytė

emile radyte

LEKTORĖ

Neuromokslininkė, Harvardo absolventė, neuromokslų doktorantė Oxforde, „Integruotųjų Neuromokslų Asociacija“ steigėja.