Birutė Ruplytė

birute ruplyte

PRANEŠĖJA

Kvalifikacija kelta Tarptautinėje vadybos dėstytojų akademijoje (IEDC, Slovėnija) bei Adizes Institute (JAV). Verslo atvejų rašymo ir dėstymo temomis stažavosi Mančesterio universitete ir European Case Clearing House programose. Organizacijose atlieka 360° vadovavimo kompetencijų, mikroklimato, mokymo poreikių tyrimus, veda mokymus vadovavimo, asmeninio afaktyvumo, personalo valdymo temomis. Elektroninio vadovėlio „Bendravimo psichologija“ nuotolinės studijoms autorė,  verslo atvejų (ang. case study) bendraautorė.

Mokymų sritys

  • Personalo valdymas;
  • Asmeninis efektyvumas;
  • Efektyvus vadovavimas