Kritiniai sportinės karjeros momentai (Mokymus sudaro 4 ak. val.)


Priskirti

Mokymą parengė bei už vaizdo ir garso kokybę atsako VšĮ „Sportininkų mokymų centras“.

 

Seminare išgirsite praktinius patarimus ir rekomendacijas tiek apie sportinės karjeros pradžią, tiek pabaigą. Lektorius Vidas Dusevičius papasakos apie galimybes ir grėsmes, kurios iškyla sportinės karjeros pradžioje bei pavojus, tykančius karjeros pabaigoje.
 

Aktualumas

Seminaras skirtas pradedančių sportininkų tėvams, treneriams, mokytojams, profesionaliems sportininkams, kurie pradeda ar baigia savo karjerą.


Nagrinėjami klausimai

 • Kas yra sportinė karjera?
 • Kada sportininką ištinka krizė?
 • Kaip pasiruošti kritiniams momentams sportinėje karjeroje?
 • Kas yra lūkesčio apgavystė? Kada ją asmuo pajunta?
 • Kokia turi būti sportinės specializacijos pradžia?
 • Kaip ruošiami jauni sportininkai?
 • Koks turi būti psichologinis pasiruošimas startui?
 • Kokie gali atsirasti prieštaravimai tarp baimės ir noro?
 • Kokia yra pralaimėjimo psichologija?
 • Kaip derinti sportą ir kitas veiklas?
 • Koks yra aukštų sportinių pasiekimų lygis- perėjimas iš vaikų sporto į suaugusiųjų?
 • Kokios galimos krizės profesionaliame sporte?
 • Kaip ir kada pabaigti sportinę karjerą?
 • Kokią galima alternatyva sportui, kuomet baigiama sportinė karjera?
 • Kokios problemos iškyla sportininkų karjeros eigoje ir kaip jos sprendžiamos?

 

 

 

Vertinimų komentarai

Nastia

Deividas

Renata
Geras seminaras

Andrius

Agnius

Antanas

Gintautas

Tomas
Puikus seminaras

1 val. 27 min.
+ Klausimai lektoriui
(4.38/8 Balsai)

Komentarai
8
Peržiūros
2932

Vidas Dusevičius

vidas dusevicius

lektorius

Vytauto Didžiojo Universiteto filosofijos doktorantas, dziudo sportininkas.

Sportininkų mokymų centras, VšĮ

sportininku mokymu centras, vsi
2011 metų lapkričio 23 dieną įsteigta viešoji įstaiga „Sportininkų mokymų centras“ sėkmingai vykdo savo organizacijos įstatuose numatytą veiklą – teikti paslaugas, susijusias su sportininkų ir treneri